آموزش

تقویم آموزشی مدرسه بادکنک آرایی

آموزشهای مدرسه بادکنک آرایی به شرح زیر ارائه میگردد :

1- کارگاه آموزش هنر بادکنک آرایی :
مدت دوره 40 ساعت
تشکیل کلاس با حداقل 3 نفر
مطالب کارگاه: ( 0 تا 100 هنر بادکنک آرایی)
مخاطبین کارگاه : کلیه افراد و شرکت هایی که میخواهد هنر بادکنک آرایی را بیاموزند.
هزینه کارگاه در ایران : 6 میلیون تومان
هزینه کارگاه در گرجستان : 1000 دلار

آموزش آکادمیک بادکنک آرایی

2- کارگاه آموزش گسترش و بروزرسانی کسب و کار و هنر بادکنک آرایی :
مدت دوره 16 ساعت
تشکیل کلاس با حداقل 3 نفر
مطالب کارگاه : ( باز آموزی و متد های جدید کسب و کار و هنر بادکنک آرایی در دنیا )
مخاطبین کارگاه: کلیه افراد و شرکت های مرتبط با کسب و کار و هنر بادکنک آرایی.
هزینه کارگاه در ایران : 3 میلیون تومان
هزینه کارگاه در گرجستان : 800دلار

3- کارگاه آموزش اصول شکل سازی با بادکنک های ماری :
مدت دوره 24 ساعت
تشکیل کلاس با حداقل 3 نفر
مطالب کارگاه : ( 0 تا 100 اصول شکل سازی با بادکنک های ماری )
مخاطبین کارگاه : کلیه افراد و شرکت های مرتبط با کسب و کار و هنر بادکنک آرایی.
هزینه کارگاه در ایران : 4 میلیون تومان
هزینه کارگاه در گرجستان : 800 دلار

4- کارگاه بازاریابی، فروش و موفقیت در کسب و کار و هنر بادکنک آرایی :
مدت دوره 24 ساعت
تشکیل کلاس با حداقل 3 نفر
مطالب کارگاه : (اصول بازاریابی، فروش و موفقیت در کسب و کار و هنر بادکنک آرایی)
مخاطبین کارگاه : کلیه افراد و شرکت هایی که میخواهند کسب و کار بادکنک آرایی را بیاموزند .
هزینه کارگاه در ایران : 6 میلیون تومان
هزینه کارگاه در گرجستان : 1000دلار

  • درپایان دوره گواهینامه اتمام دوره اهدا خواهد شد.
  • کلیه کلاسها در تهران برگزار میگردد.
  • امکان برگزاری کلاسها در شهرهای دیگر وجود دارد.
  • امکان برگزاری کلاس بصورت خصوصی وجود دارد.
  • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09359384489 تماس بگیرید .