دوره حضوری صفر تا صد هنر بادکنک آرایی

109,000,000.00

کارگاه آموزش هنر بادکنک آرایی :
مدت دوره 40 ساعت
تشکیل کلاس با حداقل 3 نفر
مطالب کارگاه: ( 0 تا 100 هنر بادکنک آرایی)
مخاطبین کارگاه : کلیه افراد و شرکت هایی که میخواهد هنر بادکنک آرایی را بیاموزند.

آموزش آکادمیک بادکنک آرایی