مصاحبه خانم پونه جعفری با الکساندر سولوماتین بادکنک آرای برتر جهان

مصاحبه سرکار خانم پونه جعفری موسس مدرسه بادکنک آرایی با الکساندر سولوماتین  بادکنک آرای برتر روسیه و جهان در بزرگترین فستیوال و مسابقات بادکنک آرایی جهان در مسکو روسیه 2018

مدرسه بادکنک آرایی مرجع تخصصی آموزش حضوری و مجازی هنر بادکنک آرایی

× در واتساپ پیام دهید