آموزش بافت لباس بادکنکی در دوره آموزش شکلسازی با بادکنک های ماری

https://www.aparat.com/v/5eqxZ
نمونه برش خورده فیلم دوره الکترونیک توئیست بالون
جهت دریافت اطلاعات و سرفصل های دوره های آموزشی مدرسه بادکنک آرایی به قسمت آموزش مراجعه فرمایید و یا به ما در واتساپ پیام دهید 09359384489
× در واتساپ پیام دهید