دوره ارتقای هنر استاد ایرینا گوازدنکو با موضوع طراحی فوتو زون بادکنک آرایی

دوره ارتقا هنر آنلاین استاد ایرینا گوازدنکو مربی رسمی جمار بالون ایتالیا با موضوع فوتو زون بادکنک آرایی و توئیست بالون در مدرسه بادکنک آرایی برگزارگردید

× در واتساپ پیام دهید