کسب مقام اول مسابقات بین المللی بادکنک آرایی جهان در روسیه توسط مربیان مدرسه آموزش بادکنک آرایی

مربیان مدرسه بادکنک آرایی پس از شرکت در 6 رشته در 4 رشته مقام آورند.
خانم پونه جعفری سارویی مقام اول مسابقات بین المللی بادکنک آرایی جهان در رشته ساخت سازه های غول پیکربادکنک آرایی و توئیست بالون و مقام سوم مسابقات در رشته خلاقیت جعبه سیاه بادکنک آرایی و توئیست بالون را بدست آوردند.
آقای حسین حکیمی مقام اول مسابقات بین المللی بادکنک آرایی جهان در رشته ساخت استند های متحرک بادکنک آرایی و توئیست بالون و مقام سوم مسابقات در رشته ساخت مجسمه های غول پیکر متحرک بادکنک آرایی و توئیست بالون را بدست آوردند.

× در واتساپ پیام دهید