مصاحبه مدرسه آموزش بادکنک آرایی با رئیس هیئت داوران مسابقات بین المللی بادکنک آرایی در روسیه

در این مصاحبه پونه جعفری سارویی با استاد یکاترینا زایتسف رئیس هیئت داوری مسابقات و فستیوال بین المللی بادکنک آرایی روسیه را مشاهده خواهید کرد.

شایان ذکر است مربیان مدرسه بادکنک آرایی دراین مسابقات در دو رشته مقام اول و دو رشته دیگر مقام سوم را بدست آوده اند.

جهت مشورت در استارت کسب و کارهای بادکنک آرایی، توئیست بالون و بالون پازل با ما تماس بگیرید.
02144251606
09359384489

× در واتساپ پیام دهید