برای شروع شغل بادکنک آرایی باید تصمیم گرفت و بر ترس خود غلبه کرد

همیشه برای استارت هر کسب و کاری ترس از آینده به سراغمان می آید! باید چگونه از این ترس برای پیشرفت استفاده نمود؟
دکتر حسین حکیمی در این ویدئو پیرامون ترس در استارت کسب و کار و مسیر آن صحبت مینماید جهت شرکت در دوره های هنری و بازاریابی ایشان به وبسایت مدرسه بادکنک آرایی مراجعه فرمایید

www.balloonschool.ir

09359384489

02144251606

× در واتساپ پیام دهید