مصاحبه با استاد پونه جعفری با استاد بادکنک آرایی خانم لاپتوروا در مسابقه بادکنک آرایی روسیه

مربیان مدرسه بادکنک آرایی هر ساله سطح هنر خود را با شرکت در مسابقات و دوره های بین المللی بادکنک آرایی ارتقا میبخشند . شما نیز میتوانید با شرکت در دوره های ارتقای بادکنک آرایی هنر خود را بروز نمایید جهت شرکت در دوره های مدرسه بادکنک آرایی به وبسایت قسمت آموزش مراجعه فرمایید

WWW.BALLOONSCHOOL.IR

02144251606

09359384489

× در واتساپ پیام دهید