دوره الکترونیک ( مجازی) درس گفتار کاسکت بازاریابی

43,600,000.00

در این دوره برنامه بازارسازی و بازاریابی هنر های بادکنک آرایی و توئیست بالون و بالون پازل را طبق یک برنامه منظم دریافت و اجرا خواهید کرد.

دسته: