دوره آموزش حضوری هنر بالون پازل

۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ 

توضیحات

مدت دوره 15 ساعت
تشکیل کلاس با حداقل 4 نفر
مطالب کارگاه : ( اصول ساخت بالون پازل )
مخاطبین کارگاه : کلیه افراد و شرکت های مرتبط با کسب و کار و هنر بادکنک آرایی و دکوریشن خانگی .
توجه : این محصول و قیمت آن برای یک نفر بوده و بصورت پیش پرداخت میباشد و درصورت عدم برگزاری کلاس کل مبلغ عودت خواهد شد .