دوره آموزش حضوری هنر بادکنک آرایی

۳۸۱,۵۰۰,۰۰۰ 

کارگاه آموزش هنر بادکنک آرایی :
مدت دوره 40 ساعت
تشکیل کلاس با حداقل 3 نفر
مطالب کارگاه: ( 0 تا 100 هنر بادکنک آرایی)
مخاطبین کارگاه : کلیه افراد و شرکت هایی که میخواهد هنر بادکنک آرایی را بیاموزند.
توجه : این محصول و قیمت آن برای یک نفر بوده و بصورت پیش پرداخت میباشد و درصورت عدم برگزاری کلاس کل مبلغ عودت خواهد شد .

آموزش آکادمیک بادکنک آرایی

توضیحات

 کارگاه آموزش هنر بادکنک آرایی :
مدت دوره حضوری 48 ساعت (6روز)
تشکیل کلاس حضوری با حداقل 4 نفر
مخاطبین کارگاه : کلیه افراد و شرکت های علاقه مندی که میخواهد هنر بادکنک آرایی را بیاموزند.
دارای پشتیبانی یکماهه رایگان

توجه : این محصول و قیمت آن برای یک نفر بوده و بصورت پیش پرداخت میباشد و درصورت عدم برگزاری کلاس کل مبلغ عودت خواهد شد .