مشاوره کسب و کار بادکنک آرایی

۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ 

مشاوره کسب و بادکنک آرایی لطفا قبل خرید این خدمات مشاوره  به موارد زیر توجه فرمایید: 1- ساعت  و روز  مشاوره پس از خرید با هماهنگی با دفتر مدرسه بادکنک آرایی انجام میپذیرد. 2- این خدمت برای یک جلسه 1 ساعته در تهران  و در محل آدرس شرکت میباشد . 3- در این جلسه مشاوره کسب و کار شما با ابعاد راه اندازی تجارت بادکنک آرایی، سود و زیان، مدل کسب و کار، توانایی های لازم، چگونگی شروع تجارت و امکان سنجی آن  با توجه به داشته هایتان برای ورود به کسب و کار بادکنک آرایی آشنا میشوید . 4-درصورت نیاز به راهنمایی بیشتر لطفا قبل از خرید این خدمت با شماره 02144251606 تماس بگیرید .

توضیحات

مشاوره کسب و بادکنک آرایی
لطفا قبل خرید این خدمات مشاوره  به موارد زیر توجه فرمایید:

1- ساعت  و روز  مشاوره پس از خرید با هماهنگی با دفتر مدرسه بادکنک آرایی انجام میپذیرد.
2- این خدمت برای یک جلسه 1 ساعته در تهران  و در محل آدرس شرکت میباشد .
3- در این جلسه مشاوره کسب و کار شما با ابعاد راه اندازی تجارت بادکنک آرایی، سود و زیان، مدل کسب و کار، توانایی های لازم، چگونگی شروع تجارت و امکان سنجی آن  با توجه به داشته هایتان برای ورود به کسب و کار بادکنک آرایی آشنا میشوید .
4-درصورت نیاز به راهنمایی بیشتر لطفا قبل از خرید این خدمت با شماره 02144251606 تماس بگیرید .