پمپ دستی کوالاتکس بادکنک مخصوص توئیست بالون 260 ساخت کشور امریکا

۱۵,۲۶۰,۰۰۰ 

توضیحات

این پمپ مخصوص هنر شکل سازی با بادکنک های ماری است و ساخت کمپانی کوالاتکس  و کشور امریکا میباشد. این پمپ مناسب افرادی است که در دوره های توئیست شرکت نموده و یا توئیستر حرفه ای هستند.