فیلمی از حال و هوای دوره آموزش حضوری بادکنک آرایی در مدرسه بادکنک آرایی

در طول دوره هنرجویان با استفاده از تکنیک های آموزش داده شده مستقیما اقدام به ساخت سازه ها و شکل ها مینمایند جهت اطلاع از دوره ها و سرفصل ها به وبسایت مراجعه فرمایید.

www.ballonschool.ir

02144251606

09359384489

× در واتساپ پیام دهید